ESN UP Olomouc

ESN UP Olomouc Office:

Šmeralova 10,
779 00, Olomouc

 

IČ: 26563797
 

www.esn.upol.cz

Fakturační údaje:

ESN UP Olomouc, z. s.
Křížkovského 511/8
771 47 Olomouc

 

President

President je hlavou celé místní organizace. Dohlíží na komplexní fungování celé organizace, úzce spolupracuje s lokálním Boardem, který má na starost ostatní departmenty. Reprezentuje sekci na venek a komunikuje s univerzitou.

 

Lenka Thérová

president@esn.upol.cz

Vicepresident

Vicepresident funguje jako pravá ruka Presidenta. Svolává schůze Boardu a dalších členů, dohlíží na office hours a celkový chod kanceláře. Zastupuje Presidenta v době jeho nepřítomnosti.

 

 

Alexis Brunet

vicepresident@esn.upol.cz

 

Human Resources

HR manager je zprostředkovatelem prvního kontaktu nového zájemce o ESN se sekcí. Vede tým, jehož úkolem je motivovat ostatní členy. Připravuje teambuildingové akce pro Board i členy, stará se o rozdělování členů do jednotlivých departmentů dle jejich preferencí. 

Teresa Waloszková
hr@esn.upol.cz

Event Manager

Event manager má pod sebou velký tým členů, kteří připravují všechny akce v průběhu celého semestru. Je hlavním koordinátorem a supervizorem všech akcí.

 

Veronika Rojová
events@esn.upol.cz

Local Representative

Reprezentuje lokální sekci mezi ostatními sekcemi, na národní i mezinárodní úrovni. Má za sekci hlasovací právo a zastupuje ji na národních platformách. Je zodpovědný za informovanost členů o národní a mezinárodní úrovni.

 

Kateřina Kuchyňková
lr@esn.upol.cz

Communication Manager

Úkolem Communication Managera a jeho týmu je, abychom byli jako sekce vidět. 

Jednou měsíčně vydává newsletter s přehledem aktivit, které se uskutečnily za poslední měsíc. 

Podílí se na promování akcí a jejich foto a video dokumentaci.

 

(vacant)
pr@esn.upol.cz

 


Treasurer  

Stará se o veškeré finance sekce.

 

Eva Ohnisková
treasurer@esn.upol.cz

Social Inclusion Coordinator

Zapojuje sekci do dobročinných akcí konaných ve prospěch druhých. Jednou za semestr organizuje SocialInclusion Week.

Alexis Brunet
socialinclusion@esn.upol.cz

Buddy Coordinator

Buddy coordinátor spravuje Buddy systém, stará se o to, aby byl každému přijíždějícímu zahraničnímu studentovi na začátku semestru přidělen místní student (buddy). S HR managerem se podílí na náboru místních studentů, kteří mají zájem stát se buddíky.

Kristýna Janská

buddy@esn.upol.cz