ESN UP Olomouc

ESN UP Olomouc Office:

tř. Svobody 26
Olomouc

 

IČ: 26563797
Tel.: +420 776 224 965

www.esn.upol.cz

Fakturační údaje:

ESN UP Olomouc, z.s.
Křížkovského 8
77900 Olomouc

 

President

President je hlavou celé místní organizace. Dohlíží na komplexní fungování celé organizace, úzce spolupracuje s lokálním Boardem, který má na starost ostatní departmenty. Reprezentuje sekci na venek a komunikuje s univerzitou.

 

Pavel Chrbját

president@esn.upol.cz

Vicepresident

Vicepresident funguje jako pravá ruka Presidenta. Svolává schůze Boardu a dalších členů, dohlíží na office hours a celkový chod kanceláře. Zastupuje Presidenta v době jeho nepřítomnosti.

 

 

(vacant)

vicepresident@esn.upol.cz

 

Human Resources

(Buddy System, HR department)

HR manager je zprostředkovatelem prvního kontaktu nového zájemce o ESN se sekcí. Vede tým, jehož úkolem je motivovat ostatní členy. Připravuje teambuildingové akce pro Board i členy, stará se o rozdělování členů do jednotlivých departmentů dle jejich preferencí. Na začátku semestru je zodpovědný za Buddy systém (přiřazení Erasmus studenta k českému Buddymu).

Kristýna Ambruzová


hr@esn.upol.cz

Event Manager

Event manager má pod sebou velký tým členů, kteří připravují všechny akce v průběhu celého semestru. Je hlavním koordinátorem a supervizorem všech akcí.

 

(vacant)
events@esn.upol.cz


Local Representative

Reprezentuje lokální sekci mezi ostatními sekcemi, na národní i mezinárodní úrovni. Má za sekci hlasovací právo a zastupuje ji na národních platformách. Je zodpovědný za informovanost členů o národní a mezinárodní úrovni.

 

Lenka Thérová
lr@esn.upol.cz

PR Manager

Úkolem PR Managera a jeho týmu je, abychom byli jako sekce vidět. 

Jednou měsíčně vydává newsletter s přehledem aktivit, které se uskutečnily za poslední měsíc. 

Podílí se na promování akcí a jejich foto a video dokumentaci.

 

(vacant)
pr@esn.upol.cz

 


Treasurer  

Stará se o veškeré finance sekce.

 

Eva Ohnisková
treasurer@esn.upol.cz

SocialErasmus Coordinator

Zapojuje sekci do dobročinných akcí konaných ve prospěch druhých. Jednou za semestr organizuje SocialErasmus Week.

(vacant)
socialerasmus@esn.upol.cz

ExchangeAbility Coordinator

Jeho úkolem je zvyšovat povědomí a snižovat rozdíly mezi zdravotně znevýhodněnými a ostatními studenty. Pořádá akce, které studentům názorně ukazují, jaký je život hendikepovaných.

(vacant)
exchangeability@esn.upol.cz